یک انسان موفق کسی است که از درون احساس خوشبختی و موفقیت داشته باشد و نتیجه آن داشتن اعتماد به نفس و ارتباطات سالم با دیگران خواهد بود. علاوه بر این، نوع ارتباطات در اجتماع تابعی از آموخته هایی است که فرد از محیط خود و بر اساس مطالعه یا تجربه به دست می آورد. خیلی از مسائل هستند که افراد نمی دانند برایشان یک نقص است و لازم است آنها را شناسایی نمایند و در راستای ارتقاع آنها تلاش کنند. دکتر آنا به مسائلی می پردازد که باعث بهبود و توسعه ارتباطات در اجتماع می شود و کمک خواهد کرد تا جامعه دارای روحیه سالم باشد و در نهایت باعث افزایش نشاط در جامعه خواهد شد.

ad

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دکتر آنا

رفتن به نوار ابزار