دکتر آنا معتقد است سلامتی فردی و اجتماعی دارای چارچوبی است که هر روز در حال گسترش است. بشر دیگر یک سیستم در نظر گرفته نمی شود و متخصصین امروزه انسان را یک سوپر سیستم می دانند که دارای ابعاد گسترده مادی و غیر مادی است و سلامتی زمانی تضمین می شود که همه ابعاد به خوبی دیده شده و تعالی پیدا کنند. در نیازهای پایه یک انسان برای زنده ماندن نیازهای اساسی وجود دارد اما برای سالم زندگی کردن نمودارهای دیگری وجود دارد. آگاهی به حقوق شهروندی و اینکه چطور باید حقوقو خود را به دست آوریم و حقوق دیگران را رعایت کنیم، یکی از پایه های اصلی سلامت فردی و اجتماعی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دکتر آنا

رفتن به نوار ابزار