“برای مرد عمل، اندیشه با عمل در هم است. همانگونه که برای یک شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه ها درهم و مربوط است” : آندره موروا
رسیدن به یک جامعه رو به رشد نیاز به اندیشه ها و محتوای درونی دارد. اندیشه ها بارها باید بشکنند، خُرد شوند و دوباره ساخته شوند. دوباره بشکنند، بارها بشکنند و بارها ساخته شوند. در دل یک جنگل آتش گرفته سالها بعد، دانه ها دوباره شروع به جوانه زدن می کنند. جنگلی می سازد بزرگتر و بزرگتر و زیباتر. در اندیشه نامه،  شما نتیجه گفتگوهای مطرح شده را می خوانید و دوباره در طرح موضوع میز اندیشه آن اندیشه را به چالش می کشید. آنقدر با هم تکرار می کنیم تا یک اندیشه ناب خلق شود و باز…

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دکتر آنا

رفتن به نوار ابزار